PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych

 

CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

obowiązujących od dnia 1.01.2019 r.

Lp.

Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT

I.

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1.

Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3)

77,90 zł

8%

2.

Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3)

86,70 zł

8%

3.

Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)

52,00 zł

8%

4.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 (1 szt.)

19,80 zł

8%

5.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.)

39,60 zł

8%

6.

Wywóz odpadów zmieszanych luzem (zł/m3)

65,00 zł

8%

7.

Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach  (zł/worek)

9,50 zł

8%

II.

DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW

1.

Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.)

25,00 zł

23%

2.

Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni)

75,00 zł

23%

III.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7
(np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo)

1.

Cena netto za każdą rozpoczętą tonę

480,00 zł

8%

IV.

WYWÓZ ODPADÓW ZIELONYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
(trawa, liście, gałęzie)
obowiązuje od 11.03.2019

1.

 Cena za 1 pojemnik lub worek 120L

6,50 zł

8%

Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ