PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych

 

CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

obowiązujących od dnia 1.01.2019 r.

CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Lp.

Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT

I.

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1.

Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3)

77,90 zł

8%

2.

Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3)

86,70 zł

8%

3.

Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)

52,00 zł

8%

4.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 (1 szt.)

19,80 zł

8%

5.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.)

39,60 zł

8%

6.

Wywóz odpadów zmieszanych luzem (zł/m3)

65,00 zł

8%

7.

Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach  (zł/worek)

9,50 zł

8%

II.

DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW

1.

Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.)

25,00 zł

23%

2.

Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni)

75,00 zł

23%

III.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7
(np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo)

1.

Cena netto za każdą rozpoczętą tonę

480,00 zł

8%

IV.

WYWÓZ ODPADÓW ZIELONYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
(trawa, liście, gałęzie)
obowiązuje od 11.03.2019

1.

 Cena za 1 pojemnik lub worek 120L

6,50 zł

8%

Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ