PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Pracownicy

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

Lokalizacja

e-mail

NR TEL.

STRAŻ MIEJSKA

1

Jacek

Policha

Komendant 

Siedziba Straży Miejskiej w Krasnymstawie

ul. Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

budynek UM Krasnystaw

Parter - wejście od ulicy Matysiaka

strazm@krasnystaw.pl

825762157
wew. 132

604 804 755

2

Magdalena Wikło

Referent

monitoringsm@krasnystaw.pl

825762157
wew. 132

604 804 755

3

Roman

Malessa

Starszy inspektor

strazm@krasnystaw.pl

825762157
wew. 132

604 804 755

4

Romuald Brodzik

Starszy inspektor

strazm@krasnystaw.pl

825762157
wew.134

604 804 755

5

Bartłomiej Sobuś

Młodszy Inspektor

strazm@krasnystaw.pl

825762157
wew.134

604 804 755

 

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

1

Ewa

Gleń

Kierownik

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

glenewa@krasnystaw.pl

825764088

2

Justyna

Muda

Z-ca Kierownika USC

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

3

Elwira Rogowska - Boratyn

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

4

Agata

Żerebiec

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Jolanta

Karauda

Kierownik

33

j.karauda@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 141

2

Ryszard

Kulik

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

33

r.kulik@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 141

3

Małgorzata Zieńkowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

m.zienkowska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 143

4

Ewelina

Herbut

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

e.herbut@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 143

5

Aneta

Watras

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

aneta.watras@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 143

6

Ewa

Kostrzanowska-Wójcik

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

22

ewa.wojcik@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 142

7

Anna

Ostrowska

Stanowisko ds. płac

22

a.o@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 142

8

Paweł

Waręcki

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

34

p.warecki@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 144

9

Anna

Bak

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

34

anna.bak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 144

10

Marek

Śniosek

Stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

34a

marek.sniosek@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 145

11

Barbara

Burzawa

Stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

34a

b.burzawa@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 145

12

Małgorzata Dąbrowska - Fiszer

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

35

dabrowska.fiszer@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 147

13

Małgorzata Krzysztofiak

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

35

m.krzysztofiak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 147

WYDZIAŁ INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Paweł Pastuszak

Kierownik

11

inwestycje@krasnystaw.pl, pawel.pastuszak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 111

2

Marek

Zdunek

St. ds. remontów

10

marek.zdunek@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 115

3

Patrycja Maciejewska

St. ds. zarzadzania infrastrukturą drogową

10

patrycja.maciejewska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 115

4

Anna

Błaszczak

St. ds. inwestycji

9

anna.blaszczak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 114

5

Roman Wilczyński

St. ds. inwestycji

9

wilczynski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 114

6

Joanna Sadowska

St. ds. zagospodarowania przestrzennego

12

joanna.sadowska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 112

7

Marzena Jodełka

St. ds. zagospodarowania przestrzennego

12

marzena.jodelka@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 112

8

Karolina

Kalman

St. ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

8

karolina.kalman@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 113

9

Joanna

Sobstyl

St. ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

8

joanna.sobstyl@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 113

10

Patrycja Iwańczuk

Pomoc administracyjna

8

patrycja.iwanczuk@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 113

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Ewa

Filip

Kierownik

24

e.filip@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 125

2

Katarzyna Jasińska

Wieloosobowe st. ds. gospodarki nieruchomościami

25

k.jasinska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 170

3

Justyna

Naczas

Wieloosobowe st. ds. gospodarki nieruchomościami

25

j.naczas@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 170

4

Siergiej

Lisowski

St. ds. bieżącego utrzymania

28

lisowski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 124

5

Marta

Karauda

Pomoc administracyjna

28

m.karauda@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 124

6

Katarzyna Kowalska

St. ds. gospodarki mieszkaniowej i nadzoru właścicielskiego nad spółkami

28a

katarzyna.kowalska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 121

5

Małgorzata

Wilk

St. ds. rolnictwa i odpadów

28a

m.wilk@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 121

6

Tomasz Cieliszak

Inspektor

28a

t.cieliszak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 121

 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Justyna

Pawlas

Kierownik

30

justyna.pawlas@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 161

2

Dorota

Miś

St. ds. zamówień publicznych

30

dorota.mis@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 161

3

Radosław Dąbrowski

St. ds. zarządzania kryzysowego

32a

r.dabrowski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 164

4

Dariusz Kamiński

Stanowisko ds. archiwum zakładowego

32a

d.kaminski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 164

5

Marek

Goławski

St. ds. zamówień publicznych

32

m.golawski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 162

6

Alicja

Grabiec

Stanowisko ds. profilaktyki i współpracy z organizacjami pożytku publicznego, pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki

31

a.g@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 163

7

Agnieszka Kozyrska

Stanowisko ds. administracyjnych

31

a.kozyrska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 163

8

 

Informatyk

26

admin@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 123

9

Tomasz Krawczuk

Kierowca

26

 

82 576 21 57

wew. 123

6

Barbara Jarońska

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I

b.jaronska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 200

7

Joanna

Szymko

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I

joanna.szymko@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 200

8

Agnieszka Galan

St. ds. kancelaryjnych

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I

a.galan@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 200

 

 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, ROZWOJU, KULTURY I SPORTU

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

 

Kierownik

29

promocja@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 122

2

Wioletta Łukaszczyk

St. ds. promocji, rozwoju, kultury i sportu 

29

promocja@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 122

3

Monika

Smyk

St. ds. promocji, rozwoju, kultury i sportu  

29

promocja@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 122

 

  

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

SAMODZIELNE STANOWISKA 

1

Iwona

Surma

Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miasta

1

iwona@krasnystaw.pl

rada.miasta@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 120

 

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

SAMODZIELNE STANOWISKA 

1

Władysław Kossowski

Radca prawny

23

 

82 576 21 57

wew. 127

2

Igor

Stasiuk

Radca prawny

23

 

82 576 21 57

wew. 127

 

Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ