PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Symbole Miasta

 

Herb Krasnegostawu

Herb Krasnegostawu

Herbem Miasta Krasnystaw jest tarcza zawierająca w polu błękitnym dwie ryby złote (karpie), jedna nad drugą, naprzemianlegle.

 

Flaga Krasnegostawu

Flaga Krasnegostawu

Flaga Miasta Krasnystaw jest przymocowana do drzewca prostokątna tkanina koloru żółtego, pośrodku której umieszczony jest herb miasta.

 

Ikona pdfWzory herbu i flagi Miasta Krasnystaw - załącznik 2 do Uchwały Nr XLI/313/2010 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 września 2010 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [116.18 KB]

Ikona pdfUchwała Nr XXXV/282/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.11 MB]

Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ