PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Informacje dotyczące głosowania

grafika budżetu obywatelskiego

 

      Głosowanie na Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na 2022 rok odbywa się w dniach 15 – 22 października 2021 r.

 

Zasady głosowania na projekty:

1. Głosować może mieszkaniec Miasta;

2. Mieszkaniec Miasta może głosować tylko raz, oddając swój głos na jednej karcie do głosowania;

3. Mieszkaniec Miasta w ramach swojego głosu wybiera jeden Projekt z grupy projektów inwestycyjno-remontowych oraz pozostałych;

4. Głos można oddać za pomocą karty do głosowania, której wzór został określony Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu.

5. Głos można oddać w formie papierowej w:

1) Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Krasnystaw;

2) Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza;

3) Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II;

4) Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich;

5) Krasnostawskim Domu Kultury;

6) Miejskiej Bibliotece Publicznej;

7) Centrum Sportowo – Rekreacyjnym (stadion);

8) I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły;

9) II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida;

10) Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki;

11) Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego.

 

Ikona pdfKarta do głosowania

Ikona pdfZgoda rodzica (opiekuna) na oddanie głosu przez osobę małoletnią


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ