PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Jednostki budżetowe
DRUKUJ ZAPISZ

Przedszkola - zadania

Przedszkola - zadania

Przedszkola:
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb  oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
  • współdziałanie z rodzinami poprzez wspomaganie ich w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
  • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ