PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Samorządowe instytucje kultury
DRUKUJ ZAPISZ

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Logo

Zadania:
Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych  mieszkańców miasta Krasnystaw oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury, zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych:
1)   gromadzenie i opracowywanie  materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
2)   popularyzacja książki i czytelnictwa,
3)   współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.
 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 23
 
Tel. 82 576-20-93,
                 

 
Dyrektor:
Artur Borzęcki

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ