PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Samorządowe instytucje kultury
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Zdjęcie Artykułu

Zadania:
Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych  mieszkańców miasta Krasnystaw oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury, zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych:
1)   gromadzenie i opracowywanie  materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
2)   popularyzacja książki i czytelnictwa,
3)   współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.
 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 23
 
Tel. 82 576-20-93,
                 

 
Dyrektor:
Artur Borzęcki

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ