PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Samorządowe instytucje kultury
DRUKUJ ZAPISZ

Krasnostawski Dom Kultury

Zdjęcie Artykułu

Zadania:
-pielęgnowanie narodowych tradycji patriotycznych i kulturowych,
-edukacja kulturalna różnych środowisk w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
-tworzenie warunków dla rozwoju społecznego ruchu kulturowego,
-rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań różnych środowisk i grup,
-organizacja różnych form edukacji filmowych i teatralnych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.
 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 10
 
Tel./Fax 82 576-22-18
 
 
Dyrektor: Damian Kozyrski

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ