PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Samorządowe instytucje kultury
DRUKUJ ZAPISZ

Krasnostawski Dom Kultury

Krasnostawski Dom Kultury

Zadania:
-pielęgnowanie narodowych tradycji patriotycznych i kulturowych,
-edukacja kulturalna różnych środowisk w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
-tworzenie warunków dla rozwoju społecznego ruchu kulturowego,
-rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań różnych środowisk i grup,
-organizacja różnych form edukacji filmowych i teatralnych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.
 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 10
 
Tel./Fax 82 576-22-18
 
 
Dyrektor: Damian Kozyrski

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ