PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Spółki komunalne
DRUKUJ ZAPISZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Zadania:                    
Prowadzenie działalności gospodarczej należącej w części do zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej, a przede wszystkim, sprawy:
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- kanalizacji,
- usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymania czystości urządzeń sanitarnych,
- zieleni komunalnej i zadrzewień,
- cmentarzy komunalnych.
 
Siedziba:
 22-300 Krasnystaw
ul. Piekarskiego 3
 
Tel. 0-82 / 576-23-76,           
 
Prezes:
Andrzej Kmicic
 
Rada Nadzorcza:
 
Przewodniczący
  • Patrycja Zdybel
Członkowie:                                
  • Józef Madeja
  • Sawomir Grabiec
  • Radosław Rysak

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ