PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Spółki komunalne
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Zdjęcie Artykułu

Zadania:                    
Prowadzenie działalności gospodarczej należącej w części do zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej, a przede wszystkim, sprawy:
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- kanalizacji,
- usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymania czystości urządzeń sanitarnych,
- zieleni komunalnej i zadrzewień,
- cmentarzy komunalnych.
 
Siedziba:
 22-300 Krasnystaw
ul. Piekarskiego 3
 
Tel. 0-82 / 576-23-76,           
 
Prezes:
Andrzej Kmicic
 
Rada Nadzorcza:
 
Przewodniczący
  • Patrycja Zdybel
Członkowie:                                
  • Józef Madeja
  • Sawomir Grabiec
  • Radosław Rysak

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ