PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Spółki komunalne
DRUKUJ ZAPISZ

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS - EKO" Sp. z o.o

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS - EKO" Sp. z o.o

Zadania:
Działalność gospodarcza należąca do zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej,
obejmująca sprawy bieżącej eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów.
 
Przedmiotem działalności jest:
- wywóz odpadów, gospodarowanie odpadami, zagospodarowanie odpadów
- przetwarzanie odpadów, odzysk surowców wtórnych
- gospodarka ściekami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
- działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych
- sprzedaż hurtowa artykułów i półproduktów
- sprzedaż hurtowa surowców wtórnych i złomu
- transport drogowy towarów
- wynajem samochodów ciężarowych
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
- pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
Siedziba:
Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw.
 
Tel.  82 577 29 73

www.kraseko.pl

www.zzowincentow.pl

 
Prezes Zarządu:
Poniedziałek Robert
 
Rada Nadzorcza:
Krzysztofiak Małgorzata
Krzyżanowska Grażyna
Czubkowski Robert

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ