PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Spółki komunalne
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS - EKO" Sp. z o.o

Zdjęcie Artykułu

Zadania:
Działalność gospodarcza należąca do zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej,
obejmująca sprawy bieżącej eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów.
 
Przedmiotem działalności jest:
- wywóz odpadów, gospodarowanie odpadami, zagospodarowanie odpadów
- przetwarzanie odpadów, odzysk surowców wtórnych
- gospodarka ściekami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
- działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych
- sprzedaż hurtowa artykułów i półproduktów
- sprzedaż hurtowa surowców wtórnych i złomu
- transport drogowy towarów
- wynajem samochodów ciężarowych
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
- pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
Siedziba:
Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw.
 
Tel.  82 577 29 73

www.kraseko.pl

www.zzowincentow.pl

 
Prezes Zarządu:
Poniedziałek Robert
 
Rada Nadzorcza:
Krzysztofiak Małgorzata
Krzyżanowska Grażyna
Czubkowski Robert

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ