przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Koronawirus informacje Dane epidemiologiczne

Koronawirus informacje

covid
05-11-2020

Dane epidemiologiczne

Strona prezentuje w zwięzłej i czytelnej formie bieżące dane epidemiczne SARS-CoV-2 w postaci: statystyk porównawczych (Polska na tle świata, województwa na tle całej Polski), wykresów (dane oraz wskaźniki epidemiczne), tabeli, mapy (województwa, powiaty w wybranym województwie). Dane są aktualizowane na bieżąco z wiarygodnych źródeł.
Strona programu jest dostępna pod adresem:
https://covide.pl
Częścią portalu jest także moduł analityczny, do którego można wejść ze strony lub bezpośrednio z przeglądarki pod adresem:
https://covide.pl/covid

Prezentowane dane obejmują województwa, miasta i powiaty w Polsce oraz dane światowe w rozbiciu na kraje, kontynenty i regiony.

Moduł analityczny jest kompletnym systemem narzędzi do przetwarzania aktualnych danych epidemicznych na postać graficzną (wykresy, mapy, tabele).

Podstawowe cechy modułu analitycznego:
- korzysta z aktualnych, wiarygodnych źródeł danych epidemicznych
- elastyczność wyboru danych do prezentacji
- wstępne przetworzenie danych do wykresów: uśrednianie, wygładzanie, odniesienie do liczby ludności i powierzchni
- możliwość prezentacji standardowych wskaźników epidemicznych
- parametryzacja elementów grafiki wykresów
- możliwość eksportu wykresów w postaci plików graficznych (także mapy)
- widok tabeli z elementami analizy statystycznej
- personalizacja ustawień (po zalogowaniu)
- szybkość
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone