PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Informacje i dokumenty dotyczące NGO

Zdjęcie Artykułu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.82 MB]


 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.83 MB]


 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta w 2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [10.29 MB]


 

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [278.85 KB]

Zał nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [10.29 MB]


 

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [259.64 KB]

Zał nr 1 do Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.78 MB]


 

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2019 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [787.97 KB]


 

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.81 MB]


 

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.94 MB]

Oświadczenie oferenta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [198.61 KB]

Klauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [513.66 KB]

Formularz oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [37.62 KB]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [271.50 KB]


Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego Miasta Krasnystaw w roku 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.72 MB]

Oświadczenie oferenta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [198.61 KB]

Klauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [513.66 KB]

Formularz oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [37.62 KB]

Wzór sprawozdania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [65.20 KB]


Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego Miasta Krasnystaw w roku 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [521.02 KB]

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ