PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie


Uchwała Nr XXXVI/291/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.41 MB]

Ikona pdfZałącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.09 MB]


 

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXXIV/277/2018 RADY MIASTA KRASNYSTAW z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.26 MB]

Ikona pdfZałącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.90 MB]


 

Ikona pdfUchwała Nr XIII/103/2015 z załącznikami Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Sokołowskiego, Polewanej i Okrzei w Krasnymstawie , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.41 MB]


 

Ikona pdfUchwała Nr VI/31/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [14.81 MB]

Ikona pdfZałącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [8.07 MB]


 

Ikona pdfUchwała Nr XXXVI/310/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Królowej Sońki i Królowej Jadwigi w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.59 MB]

Ikona pdfZałącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [15.19 MB]


 

Ikona pdfUchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Miasta Krasnystaw w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bohaterów Września, Łukasińskiego, Bieleszy, Niesieckiego, Czuby i Ułańskiej w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.54 MB]

Ikona pdfZałącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [20.26 MB]


 

Ikona pdfUchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Miasta Krasnystaw w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.95 MB]

Ikona pdfZałącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [21.64 MB]


 

Ikona pdfUchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Miasta Krasnystaw w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Ułańskiej, Polnej, Makowej, Bławatnej i Witosa w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [8.94 MB]

Załącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [24.26 MB]


 

Uchwała Nr XX/164/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Kościuszki i Poniatowskiego w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.51 MB]

Załącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.02 MB]


 

Uchwała Nr XXXIV/253/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Okrzei, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.00 MB]

Załącznik nr 1 do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.16 MB]

Załącznik nr 2 do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [119.35 KB]

Załącznik nr 3 do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [141.11 KB]


 

Uchwała Nr XXXII/246/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Józefa Piłsudskiego, Bronisława Piekarskiego, Władysława Sikorskiego, Porucznika Zręba w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.06 KB]

Załącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [921.83 KB]

 


 

Uchwała Nr XXVI/202/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ciągu komunikacyjnego ulic Polewana – Kościuszki – Gawryłowa – Nieczaja w Krasnymstawie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [229.34 KB]

Załączniki do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.56 MB]


 

Uchwała Nr XVIII/145/2004 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw dla terenu położonego w rejonie ulic: Kaczej, Kołowrót, Kościuszki, Kilińskiego, Gawryłowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [267.79 KB]

Załącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [649.31 KB]


 

Uchwała Nr XVIII/144/2004 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw dla terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sikorskiego, Piekarskiego, Piłsudskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [383.25 KB]

Załącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [738.06 KB]


 

Uchwała Nr V/40/2003 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnegostawu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [337.15 KB]

Załącznik do Uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [209.80 KB]


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ