PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie

Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie

Projekt „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie” realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wartość projektu wynosi 1 081 466 euro z czego 85% pochodzić będzie z Mechanizmu Finansowego EOG.
 
Projekt pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie” obejmuje dwie części, tzw. twardą – część inwestycyjna i miękką – część nieinwestycyjna.
Realizację części inwestycyjnej zakończy się w rok 2009, natomiast część nieinwestycyjnej realizowana będzie w latach 2009 – 2011.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ