PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ

Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie

Zdjęcie Artykułu

Projekt „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie” realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wartość projektu wynosi 1 081 466 euro z czego 85% pochodzić będzie z Mechanizmu Finansowego EOG.
 
Projekt pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie” obejmuje dwie części, tzw. twardą – część inwestycyjna i miękką – część nieinwestycyjna.
Realizację części inwestycyjnej zakończy się w rok 2009, natomiast część nieinwestycyjnej realizowana będzie w latach 2009 – 2011.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ