PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko- wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko- wiejskiej Bełżyce

Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko- wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko- wiejskiej Bełżyce

W dniu 7 października 2016 r. przedstawiciele Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko – wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko – wiejskiej Bełżyce zawiązali partnerstwo w celu realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko- wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko- wiejskiej Bełżyce”.

Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych  w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów projektu oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność oraz funkcjonalność usług elektronicznych. Wprowadzone zostaną nowe e-usługi dla mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców. Zwiększony zostanie poziom dojrzałości już istniejących usług elektronicznych. W ramach projektu przewidziano także zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz zakup sprzętu i oprogramowania, co pozwoli usprawnić procesy wewnętrzne w jednostkach partnerów projektu oraz zapewni bezpieczeństwo danych.
Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji publicznej i korzystania z niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności, jak również przyspieszenie realizacji czynności, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.
Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisano 14 czerwca 2018 r.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 4 525 687,32 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 4 525 687,32 zł.
Wartość dofinansowania to 3 846 834,21 zł.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu zaplanowane jest na trzeci kwartał 2020 r.
 
EFRR 2014 - 2020

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ