PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 2.1: Cyfrowe Lubelskie

Beneficjent: Miasto Krasnystaw

Okres realizacji: 2016-06-23 - 2021-12-31

Całkowita wartość projektu: 2 733 728,52 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 717 410,11 zł

Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 2 309 798,58 zł (85%)

Podstawowym celem projektu „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw” jest zwiększenie możliwości wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach z Urzędem Miasta Krasnystaw. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miasta Krasnystaw oraz jednostek podległych Miasta Krasnystaw dostępu  do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Efektem realizacji projektu będzie wyposażenie Urzędu Miasta Krasnystaw i jednostek podległych w narzędzia i usługi przyczyniające się do jej efektywniejszych działań. Działania objęte projektem pozwolą rozszerzyć istniejącą ofertę e-usług publicznych świadczonych przez ww. urzędy, co przyczyni się do zwiększenia stopnia ich wykorzystania. Wzrost liczby usług publicznych stanowi wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez: wzrost liczby usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Krasnystaw dostępnych drogą elektroniczną poprzez udostępnienie na ePUAP łącznie 63 e-usług publicznych oraz zwiększenie stopnia cyfryzacji procesów realizowanych w Urzędzie Miasta Krasnystaw oraz jednostkach podległych poprzez wdrożenie platformy dialogu społecznego i komunikacji oraz wdrożenie w Urzędzie Miasta Krasnystaw oraz jednostkach podległych systemów wspierających procesy związane ze świadczeniem e-usług.

 
EFRR 2014 - 2020

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ