PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw

Przedmiotem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw”. Dokument ten ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta, jak również zaplanowanie działań na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Pozwoli także w perspektywie finansowej 2014 - 2020 uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego Europy. Projekt zakłada również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. W ramach projektu zostaną także przeprowadzone: szkolenia na temat problematyki związanej z przygotowaniem i wdrażaniem planu, informacja i promocja, aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw” oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanych dokumentów.
Działania zawarte w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw” będą ukierunkowane na cele w zakresie:
•    realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej,
•    zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
•    łagodzenia skutków wzrostu cen energii,
•    zapobiegania wyczerpywania się zasobów,
•    zapewnienie konkurencyjności gospodarki,
•    promocji nowych wzorców konsumpcji,
•    adaptacji do skutków zmian klimatu,
•    ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ