PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie

Zdjęcie Artykułu

rzedmiotem realizacji projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru o powierzchni  1,4016 ha, zlokalizowanego w Krasnymstawie u zbiegu ulic Sikorskiego, Konopnickiej i Piłsudskiego, w granicach którego znajdują się:
zdewastowany, zabytkowy dwór wpisany do Rejestru Zabytków
budynek zawierający mieszkania komunalne,
zniszczone budynki gospodarcze,
zdegradowana przestrzeń parkowa.
 
Realizacja projektu obejmuje:
Remont konserwatorski dworu i adaptacja do funkcji m.in. Centrum Integracji Społecznej z Klubem Opiekuńczo - Wychowawczym;
 
Przebudowę budynków gospodarczych z przeznaczeniem m.in. na Klub Seniora oraz pomieszczenia warsztatowe Centrum Integracji Społecznej;
 
Wyposażenie pomieszczeń m.in. w niezbędny sprzęt i urządzenia;
Rozbiórkę budynku mieszkalnego i zbędnych budynków gospodarczych oraz części ogrodzenia z siatki od strony MOPS, ze względu na konieczność integracji terenu dawnego parku oraz spójność funkcji;
 
Budowę dróg dojazdowych, zjazdów z dróg publicznych, ścieżki rowerowej oraz parkingów, z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;
 
Realizację przestrzeni publicznej (rekreacyjnej) zawierającej zieleń parkową w tym rekonstrukcję fragmentu parku przy dworze z konserwacją istniejących drzew oraz nowymi nasadzeniami zieleni wysokiej i niskiej, budowę ścieżek pieszych, chodników, oświetlenia parkowego i małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak  na rowery). Przewidziano również budowę placu zabaw dla dzieci oraz montaż zewnętrznych urządzeń do fitness.
 
Wykonanie ogrodzenia.
 
Rozszerzenie oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej o nowe aktywności prospołeczne dzięki pozyskaniu nowych pomieszczeń w przebudowywanych budynkach gospodarczych;

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ