PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

Zdjęcie Artykułu

Przedmiotem projektu jest nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie. Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji zostały przeprowadzone w 2007 r. 
Inwestycja obejmowała:
- nadbudowę i rozbudowę istniejącego tzw. łącznika w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie,
- remont całego budynku,
- wymianę stolarki okiennej,
- ocieplenie budynku,
- przebudowę klatki schodowej,
- montaż windy,
- przebudowę pomieszczeń wc,
- przebudowę instalacji gazowej,
- wprowadzenie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni
- dostosowanie instalacji c.o. oraz wod.-kan. w budynku głównym, skrzydle i łączniku do nowego podziału pomieszczeń,
- dostosowanie całej instalacji przeciwpożarowej hydrantowej wewnętrznej do nowego układu pomieszczeń,
- przebudowę przyłącza gazowego niskiego ciśnienia wraz z modernizacją stacji pomiarowej,
- budowy obserwatorium astronomicznego,
- instalację systemu monitoringu
- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ