PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie

Zdjęcie Artykułu

Przedmiotem projektu jest budowa ulic:
K. S.Wyszyńskiego, H. J. Zamoyskiego i M. Sienickiego w Krasnymstawie.
Długości projektowanych odcinków ulic, które zostaną wybudowane wynoszą odpowiednio:
ul. Wyszyńskiego–0,67 km
ul. Zamoyskiego–0,13 km
ul. Sienickiego–0,18 km.
Łączna długość wybudowanych ulic wyniesie:0,98 km.
W ramach inwestycji zostaną wybudowane chodniki o łącznej długości 0,98 km., kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne ...

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ