PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap)

Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap)

Budowa ulicy Polewanej stanowi I etap przebudowy układu komunikacyjnego Miasta Krasnystaw, który połączy drogę krajową nr 17 z drogą wojewódzką nr 812. Docelowo planowany ciąg komunikacyjny będzie przebiegał w ciągach ulic Polewanej – Kościuszki – Kołowrót – Kaczej – Gawryłowa – Nieczaja, z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wieprz. Po realizacji inwestycji ciąg ten będzie służyć obsłudze ruchu miejscowego i tranzytowego i przejmie funkcje drugiej obwodnicy miasta.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ