PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap)

Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap)

Budowa ulicy Polewanej stanowi I etap przebudowy układu komunikacyjnego Miasta Krasnystaw, który połączy drogę krajową nr 17 z drogą wojewódzką nr 812. Docelowo planowany ciąg komunikacyjny będzie przebiegał w ciągach ulic Polewanej – Kościuszki – Kołowrót – Kaczej – Gawryłowa – Nieczaja, z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wieprz. Po realizacji inwestycji ciąg ten będzie służyć obsłudze ruchu miejscowego i tranzytowego i przejmie funkcje drugiej obwodnicy miasta.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ