PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz

Wartość projektu
5 922 174,27 PLN
 
Kwota dofinansowania
4 420 311,20 PLN - 75%
 
Źródło finansowania
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.2
 
Nr Projektu / Umowy
 
Z/2.06/I/1.2/24/05/U/68/06
 
Krótki opis projektu
Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o trzy odcinki kluczowe dla ochrony wód Wieprza i Żółkiewki oraz zasobów miejskiego ujęcia wody pitnej:
- ul. Lwowska cz. 1 i ul. Grobla (Etap I)
- ul. Sikorskiego i ul. Cegielniana (Etap II)
- ul. Lwowska cz.2(Etap III)
Celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się z nieszczelnych szamb do wód gruntowych i dalej tą drogą do wód dwóch lokalnych rzek.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ