PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz

Wartość projektu
5 922 174,27 PLN
 
Kwota dofinansowania
4 420 311,20 PLN - 75%
 
Źródło finansowania
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działanie 1.2
 
Nr Projektu / Umowy
 
Z/2.06/I/1.2/24/05/U/68/06
 
Krótki opis projektu
Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o trzy odcinki kluczowe dla ochrony wód Wieprza i Żółkiewki oraz zasobów miejskiego ujęcia wody pitnej:
- ul. Lwowska cz. 1 i ul. Grobla (Etap I)
- ul. Sikorskiego i ul. Cegielniana (Etap II)
- ul. Lwowska cz.2(Etap III)
Celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się z nieszczelnych szamb do wód gruntowych i dalej tą drogą do wód dwóch lokalnych rzek.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ