PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta

Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci logicznej typu LAN w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw, stworzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Miasta poprzez zakup pakietu programów do obsługi jednostek administracji samorządowej wraz z portalem internetowym umożliwiającym świadczenie zdalnych usług dla mieszkańców oraz zakup niezbędnej do tego infrastruktury teletechnicznej (komputery, skanery, czytniki, drukarki kodów, serwery itp.). Zastosowanie, w przyszłości, podpisu elektronicznego w Urzędzie umożliwi szybkie, sprawne i tanie załatwianie spraw publicznych. Zakup i instalacja Infomatu w pobliżu Biura Obsługi Mieszkańców i bankowego punktu obsługi znacząco zwiększy liczbę potencjalnych użytkowników, którzy będą mogli załatwić szereg spraw bez udziału urzędników i zbędnej straty czasu ...

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ