PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie

Fundusz

 

 

Nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
Okres realizacji: październik 2019 r. – sierpień 2020 r.

Kwota dofinansowania: 886 804,17 zł

Całkowita wartość zadania: 2 226 664,67 zł

 
Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.
 
Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej o długości 740 m, budowa chodników, zjazdów, odwodnienia i linii oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED oraz wykonanie oznakowania drogowego.
 
 

FDS


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ