PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście

RFIL

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 1 102 141,46 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 284 085,59 zł

 

Przedmiotem zadania jest przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krakowskie Przedmieście w Krasnymstawie.

W ramach inwestycji wykonano szereg robót budowlanych w zakresie: robót rozbiórkowych, izolacji i osuszania ścian, robót modernizacyjnych, prac termomodernizacyjnych, wymiany stolarki oraz instalacji nawiewno - wywiewnej odciągu spalin. Ponadto, budynek został wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodociągową, gazową, CO, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz elektryczną. Na zewnątrz budynku zdemontowano istniejący słup żelbetowy oraz zamontowano słup elektryczny z przeznaczeniem na syrenę alarmową. Przeprowadzono również remont placu manewrowego, teren utwardzono kostką brukową oraz dokonano nasadzeń roślin zielonych.  

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

RFIL

 


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ