PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Przebudowa drogi gminnej nr 109816L – ulicy Stokowej od km 1+140 do km 1+480 w Krasnymstawie

Flaga i godło Polski napis FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Okres realizacji: czerwiec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Kwota dofinansowania: 388 823,00 zł

Całkowita wartość zadania: 555 462,00 zł

 

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.
 
Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej nr 109816L o długości 340 m. Zakres robót budowlanych obejmował prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, podbudów, wykonanie nawierzchni oraz oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Flaga i godło Polski napis FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ