PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

„MALUCH plus” 2017

„MALUCH plus” 2017

Utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie, z siedzibą ul. Poniatowskiego 48, 22-300 Krasnystaw, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc

Program: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017

Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 12.05.2017 - 31.12.2017
Wartość projektu: 200 182,64 zł
Wartość i poziom dofinansowania: 78 008,50 - 38,96 %Zadanie „Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc” polegało na przeprowadzeniu gruntownej renowacji sali zabaw, sypialni, jadalni, łazienki i innych pomieszczeń z których korzystać mogą dzieci oraz personel żłobka. Do każdego z pomieszczeń zakupione zostało wyposażenie, w tym wiele zabawek i pomocy dydaktycznych. Dodatkowo wymieniono meble w kuchni oraz zakupiono sprzęt AGD.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ