PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Krasnymstawie

Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Krasnymstawie

Projkt dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”
 
Zakres prac:
- instalowanie okien
- docieplenie stropodachu
- roboty izolacyjne w zakresie okładziny tynkowej
- roboty remontowe i przygotowawcze związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i wymianę stolarki
- obróbki blacharskie
- remont balustrad i kominów
 
BENEFICJENT: Miasto Krasnystaw
PARTNER: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
OKRES REALIZACJI:   lipiec – listopad 2013 r.
 
WYKONAWCAFirma Handlowo – Usługowa „TERMIX”, ul. Reymonta 33, 22-400 Zamość
 
FINANSOWANIE:          
łączny koszt realizacji inwestycji  450 114,06 zł
- dotacja 148 500,00 zł

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ