PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie”

Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie”

Projekt współfinansowany w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
 
Cel inwestycji:
- umożliwienie rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa poprzez przebudowę dróg gminnych w Mieście Krasnystaw
- poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez wykonanie połączenia dróg gminnych z drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz z drogą krajową
- wzrost efektywności instytucji publicznych zarówno na etapie współpracy przy realizacji zadania jak i będącej wynikiem realizacji działań rozwojowych
 
Zakres prac:
- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej
- wymiana krawężników po obydwu stronach jezdni
- wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Nieczaja i Krótką
- wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Miodową
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodnika
- wykonanie odwodnienia
BENEFICJENT: Miasto Krasnystaw
PARTNERZY:                 
Gmina Krasnystaw
- Powiat Krasnostawski
-
 Firma Handlowo-Usługowa „ALFA”, Ryszard Miścior
- P.H.U. „ARMATURA”, T. Garbal
- „AUTOVIVA” Sp.z o.o. Zakłady Usługowo-Handlowe
„Azot-Chem” Sp. J. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe
- „Irys” Sp. J. Dom Weselny, Zofia i Marian Nowak
- „Prima”, Małgorzata Rzemińska
- Kancelaria Prawno-Podatkowa, Dariusz Winkiewicz
- Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie - Centrala
 
OKRES REALIZACJI: marzec – lipiec 2013 r.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość
FINANSOWANIE:           
łączny koszt realizacji inwestycji:  426 267,06 zł
- 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowania (kwota 213 133,00  zł) stanowi dotacja pozyskana w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM  PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ