PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na terenie miasta Krasnystaw

Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na terenie miasta Krasnystaw

Miasto Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. „Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na terenie miasta Krasnystaw” jest dotowana na podstawie umowy nr 39/2015/D/EE z dnia 25 lutego 2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Całkowita wartość zadania wyniesie 24 000 zł, w tym kwota dotacji ze środków WFOŚiGW 12 000 zł oraz środki własne Miasta Krasnystaw 12 000 zł. Edukacja ekologiczna prowadzona jest w placówkach oświatowych na terenie miasta Krasnystaw tj. w szkołach podstawowych i przedszkolach. Efektem ekologicznym realizowanego zadania będzie wypracowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz troski o przyszłą jakość życia na ziemi, a także przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz konkursów o tematyce ekologicznej, które wpłynął na pobudzenie wrażliwości przyrodniczej, zaś zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych do miejsc ciekawych przyrodniczo, ukształtuje ekologiczną postawę najmłodszych mieszkańców Krasnegostawu, a także wpłynie na poszerzenie i pogłębienie świadomości ekologicznej i wiedzy dotyczącej form ochrony przyrody oraz flory i fauny. Natomiast uczestnicząc aktywnie w akcjach porządkowych młodzież szkolna, biorąca w niej udział, będzie dbała o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych cennych przyrodniczo terenów oraz konieczności zachowania czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ