PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Miasto Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. „Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów” jest dotowana na podstawie umowy nr 337/2014/D/OP z dnia 19 września 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Całkowitą wartość zadania zaplanowano na 20 000 zł, w tym kwota dotacji ze środków WFOŚiGW 10 000 zł oraz środki własne Miasta Krasnystaw 10 000 zł. W wyniku realizacji zadania zostaną zakupione sadzonki drzew i krzewów w celu uatrakcyjnienia terenów placówek oświatowych Miasta Krasnystaw oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni miejskiej.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ