PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Miasto Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. „Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów” jest dotowana na podstawie umowy nr 337/2014/D/OP z dnia 19 września 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Całkowitą wartość zadania zaplanowano na 20 000 zł, w tym kwota dotacji ze środków WFOŚiGW 10 000 zł oraz środki własne Miasta Krasnystaw 10 000 zł. W wyniku realizacji zadania zostaną zakupione sadzonki drzew i krzewów w celu uatrakcyjnienia terenów placówek oświatowych Miasta Krasnystaw oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni miejskiej.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ