PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Zagospodarowanie zielenią terenów Miasta Krasnystaw

Zagospodarowanie zielenią terenów Miasta Krasnystaw

Gmina Miasto Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. ”Zagospodarowanie zielenią terenów Miasta Krasnystaw” jest dotowana na podstawie umowy nr 56/2012/D/OP z dnia 21.03.2012 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dotacji wynosi 8 000,00 złotych.
W wyniku realizacji zadania osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci zwiększenia powierzchni terenów zielonych oraz efekt rzeczowy w postaci zakupu roślin ozdobnych.
wykonano dzięki współfinansowaniu: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ