PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polnej w Krasnymstawie (etap II)

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polnej w Krasnymstawie (etap II)

Inwestycja zrealizowana przez Miasto Krasnystaw przy udziale środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Łączny koszt realizacji zadania
Inwestycja zrealizowana przez Miasto Krasnystaw przy udziale środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Łączny koszt realizacji zadania – 287 533,52 zł

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ