PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -etap IV

Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -etap IV

Wartość projektu

407 313,00 PLN

Kwota dofinansowania

284 000,00 PLN

Źródło finansowania

WFOŚiGW

Nr Projektu / Umowy

Nr 52/2004/P/OZ

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie odpadów komunalnych – likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup worków (255 600 szt.) i pojemników typu SM 110 (507 szt.), zakup samochodu śmieciarki typu Star 12.185.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ