PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta Krasnystaw

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta Krasnystaw

Wartość projektu

838 000,00 PLN

Kwota dofinansowania

407 000,00 PLN

Źródło finansowania

NFOŚiGW

Nr Projektu / Umowy

Nr 118/2001/Wn3/OZ-zt/P

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach projektu zakupiono samochód śmieciarkę na bazie podwozia Star 1142 Sk-1 z bocznym załadunkiem oraz 231 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l i 1400 pojemników o pojemności 110 l.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ