PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

MALUCH PLUS 2018

MALUCH PLUS 2018

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2017 r. z udziałem programu „MALUCH”

Program: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018

Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 01.01.2018  -  31.12.2018
Wartość projektu: 122 114,92 zł
Wydatki kwalifikowalne: 122 114,92 zł
Wartość i poziom dofinansowania: 27 000,00 - 22,11 %

Celem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2018 było zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
Miasto Krasnystaw w 2018 roku realizowało Moduł 2 programu tj. zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W 2017 roku w ramach Malucha + utworzono 15 dodatkowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie. Dotacja otrzymana w 2018 roku pozwoliła na zapewnienie funkcjonowania tych nowo utworzonych miejsc opieki.
Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ