PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie

Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie

Program: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 05.05.2017 - 31.12.2017
Wartość projektu: 1 734 749,07 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 734 749,07zł
Wartość i poziom dofinansowania: 867 374,00 zł - 50 %


Przedmiotem zadania była budowa drogi gminnej nr 110043L ulicy Chopina o długości 0,607km.  W pasie drogowym zlokalizowano jezdnie o zmiennej szerokości wynoszącej od 5,00 do 6,00m, chodnik lewostronny o szer. 2,0m na pierwszym odcinku zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni, natomiast na drugim dodatkowo oddzielony pasem zieleni. Ponadto pierwszy odcinek został zakończony placem manewrowy o wymiarach 12,5x9,0m. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową z przyłączami o łącznej długości 697,9 m oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową klasy Z - ul. Piłsudskiego oraz  budowę czterech skrzyżowań z drogami gminnymi oraz z ciągiem pieszo - rowerowym.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ