PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ

Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie

Zdjęcie Artykułu

Program: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Gmina Siennica Różana
Okres realizacji: 05.05.2017 - 31.12.2017
Wartość projektu: 1 734 749,07 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 734 749,07zł
Wartość i poziom dofinansowania: 867 374,00 zł - 50 %


Przedmiotem zadania była budowa drogi gminnej nr 110043L ulicy Chopina o długości 0,607km.  W pasie drogowym zlokalizowano jezdnie o zmiennej szerokości wynoszącej od 5,00 do 6,00m, chodnik lewostronny o szer. 2,0m na pierwszym odcinku zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni, natomiast na drugim dodatkowo oddzielony pasem zieleni. Ponadto pierwszy odcinek został zakończony placem manewrowy o wymiarach 12,5x9,0m. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową z przyłączami o łącznej długości 697,9 m oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową klasy Z - ul. Piłsudskiego oraz  budowę czterech skrzyżowań z drogami gminnymi oraz z ciągiem pieszo - rowerowym.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
ODSŁUCHAJ ODSŁUCHAJ DRUKUJ DRUKUJ ZAPISZ ZAPISZ