PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ

Strategia elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

Strategia elektromobilności dla Miasta Krasnystaw

Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”

Program: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności
Okres realizacji: październik 2019 – wrzesień 2020
Wartość zadania: 50 000,00 zł
Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Zakres zadania:

Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”, który ma przyczynić się do wypracowania dla miasta celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także zmniejszenia emisji substancji szkodliwych pochodzących z transportu. Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Miasto Krasnystaw powinno przedsięwziąć w celu rozwoju polityki elektromobilności oraz smart city.

 

Strona projektu


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ