PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

VII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

VII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Dnia 26 czerwca br. w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw miała miejsce VII sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Obrady otworzyła Przewodnicząca gremium - Urszula Hus. Po przyjęciu protokołów i porządku obrad ostatniej sesji radni przedstawili interpelacje, zapytania oraz harmonogram V Senioriady Krasnostawskiej.

Na sesji obecni byli m.in.: Teresa Hałas - Poseł na Sejm RP, Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu, Mirosław Księżuk - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, Renata Stangryciuk - Sekretarz Miasta Krasnystaw oraz Mariusz Antoniak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Podczas posiedzenia przedstawiona została m.in. informacja o aktualnych działaniach, jakie kierowane są do osób starszych przez MOPS oraz Sejm RP.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ