PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

RADA SENIORÓW - SKŁAD 2018-2022

RADA SENIORÓW - SKŁAD 2018-2022

Radni:
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Krasnymstawie ul. Okrzei 11
Jan Pawelec
Zenon Kazimierczak
 
2. Laureaci wyróżnienia „Złote Karpie Plac 3 Maja 29
Władysław Fedorowicz
Ludwik Kafarski
 
3. Klub Seniora przy Krasnostawskim Domu Kultury ul. Okrzei 10
Bolesław Kwiatosz
Alina Banach
 
4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9
Anna Listowska
Teresa Szymańska
 
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Okrzei 25
Stanisław Ciechański
Eugeniusz Dunia
 
6. Stowarzyszenie Miłośników Przedmieścia Zastawia
Anna Ciechańska - Marucha
 
7. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie ul. Okrzei 23
Zofia Gregorowicz – Myka
Urszula Hus
 
 
8. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ul. Matysiaka 5
Marianna Jabłońska
Gabriela Łukaszczyk
 
Prezydium Rady Seniorów Miasta Krasnystaw
Przewodnicząca - Urszula Hus - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie
Wiceprzewodniczący - Jan Pawelec- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Krasnymstawie
Sekretarz - Teresa Szymańska - Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ