PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Złote Karpie
DRUKUJ ZAPISZ

Złote Karpie 1998 r. - I Edycja

Złote Karpie 1998 r. - I Edycja

Ks. Piotr Kimak

ur. 30.04.1931 r.
Od 1975 r. Proboszcz Parafii pw. Franciszka Ksawerego, inicjator prac na rzecz odnowienia kościoła, Honorowy Obywatel Krasnegostawu, Kanonik Gremialny Kapituły Chełmskiej, kapelan Związku Żołnierzy AK.Tadeusz Badach

ur. 10.12.1947 r.
Od 1977 r. Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, w latach 1989-91 Poseł na Sejm kontraktowy, od 1998 r. Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 Bronisława Żuk

ur. 01.03.1950 r.
Malarka, wychowawca i nauczyciel młodzieży, w swoich pracach pokazuje piękno ziemi krasnostawskiej, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ