PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Wyniki głosowania z XX sesji Rady Miasta Krasnystaw

Wyniki głosowania z XX sesji Rady Miasta Krasnystaw

Ikona docGłosowano w sprawie: uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.63 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok;, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.77 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.75 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.72 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Miasta Krasnystaw dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Krasnymstawie;, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.81 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu;, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.76 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Przyjęcia porządku obrad., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.70 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.77 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.75 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Informacji z działalności za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.72 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Informacji z działalności za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.75 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Informacji z działalności za 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.75 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z działalności za 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.76 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z działań na rzecz promocji Miasta za 2019 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.72 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2019 roku., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.80 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za rok 2019., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.74 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.74 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.74 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2019 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.72 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2019 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.74 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: Sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu za 2019 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.74 KB]

Ikona docGłosowano w sprawie: uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.74 KB]


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ