PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Pracownicy

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

Lokalizacja

e-mail

NR TEL.

STRAŻ MIEJSKA

1

Jacek
Policha

Komendant 

Siedziba Straży Miejskiej w Krasnymstawie

ul. Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

budynek UM Krasnystaw

Parter - wejście od ulicy Matysiaka

strazm@krasnystaw.pl

825762157
wew. 132

604 804 755

2

Michał
Saj

 Młodszy referent

monitoringsm@krasnystaw.pl

825762157
wew. 132

604 804 755

3

Roman
Malessa

Starszy inspektor

strazm@krasnystaw.pl

825762157
wew. 132

604 804 755

4

Romuald
Brodzik

Starszy inspektor

strazm@krasnystaw.pl

825762157
wew.134

604 804 755

5

Bartłomiej
Sobuś

Młodszy Inspektor

strazm@krasnystaw.pl

825762157
wew.134

604 804 755

6

Sabina
Drąg

pomoc

administracyjna

monitoringsm@krasnystaw.pl

825762157
wew.134

 

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

1

Ewa
Gleń

Kierownik

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

glenewa@krasnystaw.pl

825764088

2

Justyna
Muda

Z-ca Kierownika USC

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

3

Elwira
Rogowska - Boratyn

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

4

Agata
Żerebiec

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Jolanta
Karauda

Kierownik

33

j.karauda@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 141

2

Ryszard
Kulik

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

33

r.kulik@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 141

3

Małgorzata Zieńkowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

m.zienkowska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 143

4

Ewelina
Herbut

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

e.herbut@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 143

5

Aneta
Watras

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

aneta.watras@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 143

6

Ewa
Kostrzanowska-Wójcik

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

22

ewa.wojcik@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 142

7

Anna
Ostrowska

Stanowisko ds. płac

22

a.o@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 142

8

Paweł
Waręcki

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

34

p.warecki@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 144

9

Anna
Bak

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

34

anna.bak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 144

10

Marek
Śniosek

Stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

34a

marek.sniosek@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 145

11

Barbara
Burzawa

Stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

34a

b.burzawa@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 145

12

Małgorzata
Dąbrowska - Fiszer

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

35

dabrowska.fiszer@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 147

13

Małgorzata
Krzysztofiak

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

35

m.krzysztofiak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 147

WYDZIAŁ INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Paweł
Pastuszak

Kierownik

11

inwestycje@krasnystaw.pl, pawel.pastuszak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 111

2

Marek
Zdunek

St. ds. remontów

10

marek.zdunek@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 115

3

Patrycja Maciejewska

St. ds. zarzadzania infrastrukturą drogową

10

patrycja.maciejewska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 115

4

Anna
Błaszczak

St. ds. inwestycji

9

anna.blaszczak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 114

5

Weronika
Duńko

St. ds. inwestycji

9

w.dunko@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 114

6

Joanna Sadowska

St. ds. zagospodarowania przestrzennego

12

joanna.sadowska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 112

7

Marzena
Jodełka

St. ds. zagospodarowania przestrzennego

12

marzena.jodelka@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 112

8

Karolina
Kalman

St. ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

8

karolina.kalman@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 113

9

 Justyna
Pacan

St. ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

8

 j.pacan@krasnystaw.pl

82 576 21 57
wew. 113

10

Patrycja Iwańczuk

Pomoc administracyjna

8

patrycja.iwanczuk@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 100

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Ewa
Filip

Kierownik

24

e.filip@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 125

2

Katarzyna Jasińska

Wieloosobowe st. ds. gospodarki nieruchomościami

25

k.jasinska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 170

3

Justyna
Naczas

Wieloosobowe st. ds. gospodarki nieruchomościami

25

j.naczas@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 170

4

Siergiej
Lisowski

St. ds. bieżącego utrzymania

28

lisowski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 124

5

Marta
Karauda

Pomoc administracyjna

28

m.karauda@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 124

6

Małgorzata

Wilk

St. ds. rolnictwa i odpadów

28a

m.wilk@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 121

7

Tomasz Cieliszak

St. ds. gospodarki mieszkaniowej i nadzoru właścicielskiego nad spółkami

28a

t.cieliszak@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 121

 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Justyna
Pawlas

Kierownik

30

justyna.pawlas@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 161

2

Dorota
Miś

St. ds. zamówień publicznych

30

dorota.mis@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 161

3

Radosław Dąbrowski

Wieloosobowe st.ds. obsługi mieszkańców

32a

r.dabrowski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 164

4

Dariusz Kamiński

Stanowisko ds. archiwum zakładowego

32a

d.kaminski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 164

5

Marek
Goławski

St. ds. zamówień publicznych

32

m.golawski@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 162

6

Alicja
Grabiec

Stanowisko ds. profilaktyki i współpracy z organizacjami pożytku publicznego, pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki

31

a.g@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 163

7

Agnieszka Kozyrska

Stanowisko ds. administracyjnych

31

a.kozyrska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 163

8

 Marcin Buczek

Informatyk

26

m.buczek@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 123

9

Tomasz Krawczuk

Kierowca

26

 

82 576 21 57

wew. 123

6

Barbara Jarońska

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I

b.jaronska@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 200

7

Joanna
Szymko

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I

joanna.szymko@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 200

8

Agnieszka Galan

St. ds. kancelaryjnych

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I

a.galan@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 200

 

 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, ROZWOJU, KULTURY I SPORTU

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

 Joanna
Sobstyl

Kierownik

29

promocja@krasnystaw.pl
joanna.sobstyl@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 122

2

Wioletta
Łukaszczyk

St. ds. promocji, rozwoju, kultury i sportu 

29

promocja@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 122

3

Ewelina
Nowicka- Sidor

St. ds. promocji, rozwoju, kultury i sportu  

29

promocja@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 122

 

  

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

SAMODZIELNE STANOWISKA 

1

Iwona
Surma

Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miasta

1

iwona@krasnystaw.pl

rada.miasta@krasnystaw.pl

82 576 21 57

wew. 120

 

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

SAMODZIELNE STANOWISKA 

1

Władysław
Kossowski

Radca prawny

23

 

82 576 21 57

wew. 127

2

Igor
Stasiuk

Radca prawny

23

 

82 576 21 57

wew. 127

 

Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ