PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dane urzędu

 

Urząd Miasta Krasnystaw

Plac 3 Maja 2922-300 Krasnystaw
tel. 82 576 21 57, fax 82 576 23 77

e-mail: miasto@krasnystaw.pl 

 

Herb Miasta Krasnystaw

Numer rachunku bankowego

Konto podstawowe: 

32 9610 0002 2010 0000 3030 0004  - opłata skarbowa oraz inne dochody

 

Konta szczegółowe: 

75 9610 0002 2010 0000 3030 0006 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych

05 9610 0002 2010 0000 3030 0005 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych

48 9610 0002 2010 0000 3030 0007 - podatek od środków transportowych

21 9610 0002 2010 0000 3030 0008 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 9610 0002 2001 0000 3030 0002 - wpłaty wadium oraz należytego zabezpieczenia umów

NIP

564-10-00-924 - Urząd Miasta Krasnystaw
564-16-69-053 - Miasto Krasnystaw

REGON

000524097 - Urząd Miasta Krasnystaw
110197919 - Miasto Krasnystaw

Urząd Miasta Krasnystaw
otwarty jest w godzinach:


poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
w każdy wtorek pełniony jest dyżur na Sali obsługi Nr I w godzinach 16.00 - 16.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

 

Burmistrz: Robert Kościuk

Burmistrz Krasnegostawu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 07.30 - 16.00 w pokoju Nr 7

 
 

 

 

 

 

 

 

Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ