przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Gospodarowanie Odpadami Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych

Cennik opłat za wywóz nieczystości stałych

 

CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

obowiązujących od dnia 1.01.2019 r.

CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Lp.

Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT

I.

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1.

Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3)

77,90 zł

8%

2.

Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3)

86,70 zł

8%

3.

Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)

52,00 zł

8%

4.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 (1 szt.)

19,80 zł

8%

5.

Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.)

39,60 zł

8%

6.

Wywóz odpadów zmieszanych luzem (zł/m3)

65,00 zł

8%

7.

Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach  (zł/worek)

9,50 zł

8%

II.

DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW

1.

Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.)

25,00 zł

23%

2.

Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni)

75,00 zł

23%

III.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7
(np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo)

1.

Cena netto za każdą rozpoczętą tonę

480,00 zł

8%

IV.

WYWÓZ ODPADÓW ZIELONYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
(trawa, liście, gałęzie)
obowiązuje od 11.03.2019

1.

 Cena za 1 pojemnik lub worek 120L

6,50 zł

8%

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone