PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Projekt „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu wynosi 3 398 041,58 zł, zaś wartość dofinansowania 2 530 420,42 zł.
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (320 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.
Celem głównym projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Mieście Krasnystaw poprzez dywersyfikację źródeł energii. W wyniku realizacji projektu Miasto zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Do rezultatów osiągniętych w ramach realizacji projektu należeć będą: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany); mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych). Efektami realizacji inwestycji będą: wzrost potencjałów rozwojowych Miasta, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska naturalnego w regionie.
Zasięg projektu:
 • województwo: lubelskie,
 • powiat: krasnostawski,
 • miasto: Krasnystaw,
 • ulice: ul. Anny Jagiellonki, ul. Armii Krajowej, ul. Bieleszy, ul. Bławatna, ul. Błonie, ul. Bohaterów Września,
  ul. Bojarczuka, ul. Bojarskiego, ul. Borowa, ul. Brzechwy, ul. Ceramiczna, ul. Cicha, ul. Czechowicza, ul. Czuby, ul. Gołębia, ul. Gospodarcza, ul. Graniczna, ul. Grobla, ul. Jabłonkowa, ul. Kacza, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kickiego, ul. Kilińskiego, ul. Kłosowskiego, ul. Kolonia Krakowskie Przedmieście,
  ul. Kołowrót, ul. Korczaka, ul. Kościuszki, ul. Kółkowa, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Kresowa, ul. Królowej Bony, ul. Królowej Jadwigi, ul. Królowej Sońki, ul. Księdza Ściegiennego, ul. Kwiatowa, ul. Litewska,
  ul. Lwowska, ul. Makuszyńskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Miętowa, ul. Modra, ul. Mostowa,
  ul. Nadwieprzańska, ul. Niesieckiego, ul. Odrodzenia, ul. Okrzei, ul. Orląt Lwowskich, ul. Partyzantów,
  ul. Piaskowa, ul. Piekarskiego, ul. Plac 3 Maja, ul. Polna, ul. Poniatowskiego, ul. Przemysłowa, ul. Przeskok, ul. Pszczela, ul. Reja, ul. Rejowiecka, ul. Różana, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Sobieskiego,
  ul. Spacerowa, ul. Stokowa, ul. Szarych Szeregów, ul. Szkolna, ul. Szymonowicza, ul. Tokarzewskiego,
  ul. Torowa, ul. Tuwima, ul. Tytoniowa, ul. Ułańska, ul. Waręckich, ul. Wiśniowa, ul. Witosa, ul. Władysława Jagiełły, ul. Wójta Stanisława, ul. Wysockiej, ul. Zacisze, ul. Zawieprze, ul. Zygmunta Augusta, ul. Żurka.

Strona projektu: http://www.solary-miastokrasnystaw.eu/


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ