PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Pracownicy

STRAŻ MIEJSKA
 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

Lokalizacja

e-mail

NR TEL.

1

Policha Jacek

Komendant

Siedziba Straży Miejskiej w Krasnymstawie

ul. Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

budynek UM Krasnystaw

Parter - wejście od ulicy Matysiaka

strazm@krasnystaw.pl

825762157 wew. 132

2

Magda Żukowska-Zadrąg

młodszy referent

monitoringsm@krasnystaw.pl

825762157 wew. 132

3

Malessa Roman

starszy inspektor

strazm@krasnystaw.pl

825762157 wew. 132

4

Brodzik Romuald

starszy inspektor

strazm@krasnystaw.pl

825762157 wew.134

5

Sobuś Bartłomiej

młodszy strażnik

strazm@krasnystaw.pl

825762157 wew.134

 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Ewa Gleń

Kierownik

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

glenewa@krasnystaw.pl

825764088

2

Justyna Muda

Z-ca Kierownika USC

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

3

Elwira Rogowska - Boratyn

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

4

Agata Żerebiec

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II

wso@krasnystaw.pl

825762157
wew. 150

 
WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Anna Ostrowska

Kierownik

33

a.ostrowska@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 141

2

Henryka Frączek

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

h.fraczek@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 143

3

Ewa Kostrzanowska-Wójcik

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

22

ewa.wojcik@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 142

4

Ryszard Kulik

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

r.kulik@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 143

5

Małgorzata Zieńkowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

21

m.zienkowska@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 143

6

Anna Ostrowska

Stanowisko ds. płac

22

a.o@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 142

7

Aneta Pajer

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

34

aneta.pajer@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 144

8

Paweł Waręcki

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

34

p.warecki@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 144

9

Barbara Burzawa

Stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

34a

b.burzawa@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 145

10

Jolanta Karauda

Stanowisko ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej

34a

j.karauda@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 145

11

Małgorzata Krzysztofiak

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

35

m.krzysztofiak@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 147

 
WYDZIAŁ INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
 

 L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Paweł Pastuszak

Kierownik

11

inwestycje@krasnystaw.pl, pawel.pastuszak@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 111

2

Marek Zdunek

St. ds. remontów

10

marek.zdunek@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 115

3

Anna Błaszczak

St. ds. inwestycji

9

anna.blaszczak@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 114

4

Roman Wilczyński

St. ds. inwestycji

9

wilczynski@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 114

5

Joanna Sadowska

St. ds. zagospodarowania przestrzennego

12

joanna.sadowska@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 112

6

- Marzena Jodełka

St. ds. zagospodarowania przestrzennego

12

marzena.koziol@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 112

7

Karolina Kalman

St. ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

8

karolina.kalman@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 113

8

Joanna Sobstyl

St. ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

8

joanna.sobstyl@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 113

9

Patrycja Maciejewska

Pomoc administracyjna

10

patrycja.maciejewska@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 115

 
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Ewa Filip

kierownik

25

e.filip@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 170

2

Justyna Naczas

st. ds. gospodarowania mieniem gminnym

25

j.naczas@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 170

3

Małgorzata Dąbrowska-Fiszer

st. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

31

dabrowska.fiszer@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 163

4

Małgorzata Wilk

 st. ds. rolnictwa i odpadów

31

m.wilk@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 163

5

Siergiej Lisowski

st. ds. bieżącego utrzymania

32

lisowski@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 162

 6

Katarzyna Kowalska

st. ds. gospodarki mieszkaniowej i nadzoru właścicielskiego nad spółkami

31

katarzyna.kowalska@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 163

 7

Katarzyna Jasińska

pomoc administracyjna

25

k.jasinska@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 170

 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Justyna Pawlas

Kierownik

28a

justyna.pawlas@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 121

2

Radosław Dąbrowski

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych

28a

r.dabrowski@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 121

3

Dorota Miś

Pomoc administracyjna

28a

dorota.mis@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 121

4

Alicja Grabiec

Stanowisko ds. profilaktyki i współpracy z organizacjami pożytku publicznego, pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki

28

a.g@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 124

5

Wojciech Sawicki

Informatyk

26

admin@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 123

6

Barbara Jarońska

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I

b.jaronska@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 200

7

Joanna Szymko

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I

Joanna.szymko@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 200

8

Dariusz Kamiński

Stanowisko ds. archiwum zakładowego

32a

d.kaminski@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 164

9

Agnieszka Kozyrska

Stanowisko ds. administracyjnych

29

a.kozyrska@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 122

10

Adam Dąbrowa

Pomoc administracyjna

43

 

82 576 21 57 wew. 155

11

Tomasz Krawczuk

Kierowca

26

 

82 576 21 57 wew. 123

 
WYDZIAŁ PROMOCJI, ROZWOJU, KULTURY I SPORTU
 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Krzysztof Zieliński

Kierownik

30

kierownik.promocja@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 161

2

Wioletta Łukaszczyk

 

24

promocja@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 125

3

Monika Smyk

 

24

promocja@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 125

 
SAMODZIELNE STANOWISKA
 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Iwona Surma

Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miasta

1

iwona@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 120

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

e-mail

NR TEL.

1

Anna Bak

Inspektor ds. audytu i kontroli

33

anna.bak@krasnystaw.pl

82 576 21 57 wew. 141

 
 
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ