PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Straż miejska

Jacek Policha
Komendant Straży Miejskiej
tel. 082 576 21 57 wew. 132; 604 804 755
pokój nr 25

Romuald Brodzik
Inspektor Straży Miejskiej
tel. 082 576 21 57 wew. 132; 604 804 755
pokój nr 25

Bartłomiej Sobuś
Aplikant Straży Miejskiej
tel. 082 576 21 57 wew. 132; 604 804 755
pokój nr 25

Roman Malessa
Inspektor Straży Miejskiej
tel. 082 576 21 57 wew. 132; 604 804 755
pokój nr 25
 
 
Straż Miejska została powołana w Krasnymstawie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta w dniu 11 stycznia 1993 roku. Od tamtej pory zadania pracowników ewoluowały. Po wielu latach nieprzerwanych działań na rzecz miasta funkcjonariusze wypracowali system współpracy z instytucjami i organizacjami, które owocują dziś dobrymi wynikami.
 
Już od 25 lat stoją na posterunku ładu społecznego rozwiązując konkretne problemy, które często pomijane są przez inne instytucje. Zajmują się trudnymi zadaniami wymagającymi wytrwałości, zaangażowania i ogromnej wiedzy w nawiązywaniu relacji z ludźmi oraz reakcji na zachowania antyspołeczne. Strażnicy doskonale rozumieją, jak ważna jest ich praca, dlatego wciąż uzupełniają swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia i studia. Dzięki ich zaangażowaniu realizowana jest w pełni założona misja tej jednostki.
 
Strażnicy miejscy działają zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Policją, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, placówkami oświatowymi, wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami podległymi. Przez lata wypracowali indywidualne modele współpracy z każdą z tych instytucji. Zajmują się m. in. koordynowaniem programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiem ich bezdomności oraz zawiadamianiem organów ochrony środowiska w każdym przypadku stwierdzenia: niszczenia, zanieczyszczania elementów przyrody, zbiorników wodnych i cieków.
 
Funkcjonariusze są bardzo często osobami pierwszego kontaktu w sytuacjach odkrycia niebezpiecznych skutków działania sił przyrody, a także znalezienia rannych, agresywnych, czy bezdomnych zwierząt. Wiedzą dokładnie z kim skontaktować się w celu opatrzenia, czy opieki nad konkretnym przypadkiem, a także dokarmiają dzikie okazy, które w czasie mroźnej zimy nie są w stanie znaleźć pożywienia samodzielnie.
 
Strażnicy angażują się również w wydarzenia lokalne oraz ogólnopolskie mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Współpracują od lat w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" oraz włączają się w sezonowe monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych.
 
Ważnym aspektem działalności straży jest również dbanie o wygląd terenów miejskich. Koordynują usuwanie wraków aut, organizują akcje oczyszczania miasta, zgłaszają zniszczenia i niebezpieczeństwa występujące na terenie Krasnegostawu oraz sprawdzają realizację zimowych obowiązków przez mieszkańców. Istotnym elementem ich działalności jest też obserwacja czynników zagrożeń ekologicznych. Funkcjonariusze kontrolują na bieżąco poziom wód i monitorują zgłoszenia spalania śmieci.
 
Straż Miejska ma również reprezentację w Miejskim Zespole Zarządzania Kryzysowego, który zajmuje się tematem przeciwdziałania ewentualnym wydarzeniom kryzysowym. W tym celu współpracują z pozostałymi jednostkami na podstawie porozumień oraz umów. Biorą także udział w ćwiczeniach przygotowujących ich do sytuacji groźnych dla zdrowia i życia mieszkańców oraz udzielają pomocy w zabezpieczaniu wydarzeń organizowanych przez Miasto Krasnystaw.
 
Jednym z równie ważnych zadań funkcjonariuszy jest też współpraca z instytucjami edukacyjnymi, w ramach której pracownicy oceniają bezpieczeństwo dróg do szkoły, przeprowadzają patrole wagarowiczów oraz uczestniczą w zajęciach edukacyjnych.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców siedziba Straży Miejskiej w Krasnymstawie została przeniesiona. Obecnie nowe lokum znajduje się na parterze budynku. Wejście do lokalu możliwe jest od ulicy Matysiaka.
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ