PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

USC/WSO

Do podstawowych zadań wydziału należy:
 • meldunki,
 • dowody osobiste,
 • decyzja o uznaniu żołnierza (poborowego) za "Posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny",
 • wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,
 • rejestracja urodzeń,
 • rejestracja małżeństw,
 • rejestracja zgonów,
 • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego,
 • zmiana imienia lub nazwiska,
 • wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
 • zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane,
 • wydanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
 • zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
 • udostępnianie danych.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
- Ewa Gleń
tel. 82 576 40 88
Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi II
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ