PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

Do podstawowych zadań wydziału należy:
 • zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krasnystaw udostępnionych dla przewoźników i operatorów których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Krasnystaw,

 • lokale użytkowe,

 • ustalanie numerów porządkowych budynków,

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • dzierżawa gruntów,

 • użytkowanie wieczyste,

 • gospodarka mieszkaniowa,

 • gospodarka komunalna,

 • opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów,

 • decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,

 • wyrażenie zgody na prowadzenie robót budowlanych na działkach stanowiących własność Miasta Krasnystaw,

 • lokalizacja zjazdu,

 • lokalizacje infrastruktury.

 
Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
Kierownik - Ewa Filip
tel. 82 576 21 57 wew. 170
pokój nr 25
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ