PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

Do podstawowych zadań wydziału należy:
 • zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krasnystaw udostępnionych dla przewoźników i operatorów których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Krasnystaw,

 • lokale użytkowe,

 • ustalanie numerów porządkowych budynków,

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • dzierżawa gruntów,

 • użytkowanie wieczyste,

 • gospodarka mieszkaniowa,

 • gospodarka komunalna,

 • opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów,

 • decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,

 • wyrażenie zgody na prowadzenie robót budowlanych na działkach stanowiących własność Miasta Krasnystaw,

 • lokalizacja zjazdu,

 • lokalizacje infrastruktury.

 
Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
Kierownik - Ewa Filip
tel. 82 576 21 57 wew. 170
pokój nr 25
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ