przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu

Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu

 Do zadań Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu  należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 2. promocja Miasta;
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;
 4. nadzór nad działalnością kulturalną i sportową prowadzoną przez jednostki organizacyjne, w tym współorganizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych;
 5. prowadzenie spraw z zakresu polityki informacyjnej Miasta;
 6. organizacja imprez państwowych i miejskich;
 7. organizacja wewnętrznych wydarzeń urzędowych;
 8. sprzedaż miejsc handlowych utworzonych na potrzeby organizacji imprez miejskich;
 9. udział w przygotowaniu publikacji lokalnych;
 10. udział w pracach związanych z wydawaniem przez Miasto innych publikacji promocyjnych,
 11. udział w kontaktach z miastami partnerskimi Miasta Krasnystaw, udział w organizacji Chmielaków;
 12. współpraca z mediami;
 13. przygotowanie i monitorowanie strategii, programów i planów rozwoju Miasta Krasnystaw oraz innych dokumentów strategicznych;
 14. gromadzenie danych o Mieście;
 15. realizacja i rozeznawanie potrzeb i możliwości źródeł finansowania z funduszy zewnętrznych dostępnych dla Miasta i jej mieszkańców,
 16. organizowanie działań oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta;
 17. inicjowanie, uczestniczenie koordynowanie programów współpracy międzynarodowej związanych z rozwojem miasta;
 18. rozeznawanie potrzeb i możliwości źródeł finansowania z funduszy zewnętrznych dostępnych dla Miasta i jej mieszkańców,
 19. udzielanie informacji o programach wsparcia dla przedsiębiorców, rolników i innych grup zawodowych,
 20. udział w pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakresie zadań wydziału.
 
Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu
Kierownik - Joanna Sobstyl
tel. 82 576 21 57 wew. 122
pokój nr 29
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone